Inscriere, Admitere si Taxe

Scoala Postliceala FEG Iasi face inscrieri pentru anul scolar 2019-2020

Conditii de inscriere si admitere locuri fara taxa si cu taxa

Cine se poate inscrie?

Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1 din 2011. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu) care urmaresc obiective cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua – pentru a deveni mai competitivi pe piata muncii.

Inscrierea

Perioada de inscriere pentru locurile cu si fara taxa la toate specializarile, cu exceptia specializarii Asistent Medical Generalist, este mai – septembrie 2019, in limita numarului de locuri scoase la concurs.

Perioada de inscriere pentru locurile fara taxa la specializarea Asistent Medical Generalist, este 15 mai – 30 august 2019.

Va asteptam la sediul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, cu un dosar care contine:

  • Diploma de studii (in copie si original)- Diploma de bacalaureat sau Certificat de absolvire a liceului
  • Foaie matricola (in copie si original)
  • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie)
  • Certificat de nastere (in copie)
  • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne)
  • Adeverinţa medicala de la medicul de familie, care sa ateste ca  este clinic sanatos si apt pentru a urma cursurile scolii postliceale
  • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG)
  • Doua fotografii tip buletin

Admiterea

Se organizeaza sesiuni de admitere pentru locuri fara taxa si cu taxa, invatamant de zi.

Locuri fara taxa

Admiterea pe locurile fara taxa la specializarea Asistent medical generalist se realizeaza in baza Metodologiei de admitere pe locuri fara taxa, disponibila la sediul scolii. Modele de subiecte pentru examenul de admitere puteti vizualiza in Ghidul de admitere( click aici ).

Examenul de admitere va consta intr-un test grila ce va cuprinde un numar de 60 de intrebari din anatomia si fiziologia omului( 40 de intrebari din Ghidul de admitere publicat pe site-ul scolii si 20 de intrebari la prima vedere).

Examenul de admitere pentru locurile fara taxa, pentru  specializarea Asistent medical generalist s-a sustinut in data de 31.08.2019, conform Graficului de examen (click aici). 

Ocuparea locurilor fara taxa de la celelalte specializari, se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute la testul de admitere, calculate dupa urmatorul algoritm: (Ms+Mb)/2, unde: Ms – media anilor de studii si Mb – media de la examenul de bacalaureat. Pentru toate specializarile, locuri cu taxa, se vor organiza sesiuni de admitere. 

Locuri cu taxa

Urmatoarea sesiune de admitere pentru locuri cu taxa la toate specializarile  se va organiza in data de  28 septembrie 2019,iar in functie de numarul de locuri ramase disponibile se vor organiza sesiuni suplimentare in luna septembrie 2019

 

TAXE

Taxa de inscriere: 50 RON
Taxa de admitere: 100 RON
Taxa de reinscriere (pentru anii II si III): 60 RON
*Pentru taxele din filialele si centrele partenere FEG va rugam sa apelati datele de contact ale acestora.-