Adresa: Iasi, str. Cuza Voda, nr.1

Perfecționare prin mobilități transnaționale

Perfectionare prin mobilitati transnationale

Nr proiect:
Erasmus+

Obiective

+Competente Personale

+Competente profesioanel

+Calitate

+Schimb de bune practici

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

  • fişa de înscriere tip (se va completa la secretariatul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1)
  • curriculum vitae (Format Europass- disponibil la: www.europass-ro.ro)
  • scrisoare de intenţie(Format liber)
  • acte de identitate (certificat de naştere, BI/CI. certificat de căsătorie) în copie xerox
  • adeverinţa cu media obţinută în primul an de studiu (Secretariat FEG)
  • recomandare de la un profesor de specialitate
  • adeverinta medicală

MOBILITATI DERULATE

FLUX 1:
Asistent medical generalist
SOSU Østjylland, Aarhus Danemarca
- 6 participanti

07.11 - 27.11.2023

FLUX 2
Staff si Cadre didactice
Tampa, Florida USA

- 4 participanti

27.03-31.03.2023

FLUX 3
Asistent medical BFKT
Kocaeli, Turcia

- 4 participanti

08.05-02.06.2023