Adresa: Iasi, str. Cuza Voda, nr.1

EduApp

Informatii generale

Durata proiectului

24 luniPerioada de implementare

01-03-2021
-
28-02-2023

Buget

219.971 €


Țări partenere

Romania
Spania
Portugalia
Danemarca
Olanda

Parteneri implicați în proiect

Obiectivele proiectului

1.

Creșterea accesului la resursele digitale de învătare pentru toți cursanții prin crearea unei colecții de cursuri video, tutoriale și alte resurse utilizate în predare, învătare și evaluare, care vor fi disponibile online și offline.

2.

Dezvoltarea competențelor pedagogice digitale ale unui numar de 16 cadre didactice din școlile partenere care vor fi instruiti în pedagogia e-learning și a învățării mixte și în crearea de cursuri video, tutoriale și alte resurse educaționale specifice subiectelor lor.

3.

Îmbunatățirea comunicării între școala, cursanți și cadre didactice prin dezvoltarea unei aplicații, EduApp, gratuita și open source, personalizată pentru fiecare școala parteneră.

Activitațile proiectului

  • Managementul proiectului: include 4 întâlniri transnaționale de proiect, monitorizare și evaluare
  • Diseminare și valorificare: site-ul web al proiectului, platforma proiectului, evenimente de multiplicare și conferința finală
  • Dezvoltarea rezultatelor tangibile ale proiectului: EduApp, Un ghid privind modul de configurare și utilizare a aplicației EduApp, O colecție de materiale de învățare digitale, Un ghid al profesorului despre cum să creați resurse digitale de învățare eficiente si platforma EduPlatform
  • Activități de învățare, predare / formare: 3 evenimente de formare a personalului pe termen scurt
  • Monitorizare si evaluare

Rezultatele proiectului

EduApp - Aplicație mobilă

o aplicație all-in-one pentru desktop și dispozitive mobile care vizează facilitarea comunicării între școală, profesori și elevi, cu un sistem de notificare, linkuri către cursuri, activități și alte resurse disponibile în instituție

Un ghid privind modul de configurare și utilizare a aplicației EduApp

inclusiv tutoriale pentru profesori, studenți și membri ai personalului

Un ghid al profesorului despre cum să creați resurse digitale de învățare eficiente

Site-ul web

EduPlatform

locul on-line pentru schimbul de bune practici în învățarea mixtă, în țările partenere, care conține metodologii și instrumente utilizate în predare, învățare și evaluare.

O colecție de materiale de învățare digitale

care conține 30 de cursuri video care transpun conținutul în materiale audio-video, 15 tutoriale pentru instruire practică,
15 resurse de evaluare și alte materiale, care urmează să fie utilizate la instruirea online, mixtă și la distanță

Raport asupra situatiei curente

pe baza rezultatelor analizei nevoilor efectuate în instituțiile partenere la începutul proiectului

Evenimente comune de instruire a personalului pe termen scurt

Mobilități

3 mobilitati- 3 zile - pentru 16 membri ai personalului (profesori si responsabili IT), gazduite de Danemarca, Olanda si Spania

Obiectiv principal

Evenimentele comune de formare a personalului pe termen scurt vizează îmbunătățirea competențelor pedagogice și personale ale unui număr de 16 profesori / formatori din școlile partenere, pe parcursul a 3 perioade de formare, la etapele proiectului, în strânsă legătură cu dezvoltarea EduApp și a cursurilor video, tutoriale și celelalte resurse educaționale care urmează să fie elaborate pe parcursul proiectului, materiale care să fie încărcate pe Eduplatform.

Resurse și forme de diseminare care trebuie utilizate

MATERIALE IMPRIMATE

Diseminare

Distribuirea de pliante informative pentru introducerea obiectivelor proiectului, activități și rezultate; de asemenea, pentru a furniza detalii de contact tuturor grupurilor enumerate mai sus;

Buletine informative

Realizarea a 6 buletine informative despre proiect și distribuirea acestora către grupul țintă

Prezentare

Crearea unei prezentări atât în ​​format electronic, cât și pe hârtie pentru a face parte din portofoliul de prezentări al instituției

Presă

Crearea prezentărilor pentru ziare, în funcție de activitățile desfășurate

Articole

Crearea de prezentări pentru lucrări științifice și reviste

INTERNET

Facebook

Youtube

ÎN PERSOANĂ

Partenerii vor prezenta proiectul în timpul activităților precum:
Întâlniri, Interviuri, Prezentări, Furnizarea de instruire, Facilitarea atelierelor / seminariilor, mese rotunde, Participarea la conferințe, inclusiv conferința anuală EfVET, Rețea cu instituții similare, evenimente de valorizare, studii de cercetare pentru a utiliza informațiile obținute în timpul proiectului

Galerie Foto