acasa acasa
logo

Fundația Ecologică Green

Misiunea FEG

Scurtă Prezentare

logo

Misiunea FEG este oferirea unei alternative educaționale la sistemul de învățământ preuniversitar de stat.

Obiectivul principal al FEG este înființarea de instituții de învățământ de toate nivelurile, care să vină în întâmpinarea nevoilor educaționale ale unui învățământ permanent, eficient și de calitate.

În prezent, sub egida FEG Iași își desfășoară activitatea: Grădinița FEG, Școala Primară FEG, Școala Postliceală FEG, Centrul de Calificare, Recalificare și Plasare a Forței de Muncă FEG și Centrul ECDL.

Resursele financiare care au stat la baza dezvoltării fundației sunt cele rezultate din taxele școlare. Structurile de învățământ ale FEG funcționează în spații centrale, proprii sau în unități școlare de stat, pe baza de protocoale de colaborare. Toate spațiile sunt dotate cu mijloace didactice necesare desfășurării unui învățământ de calitate.

Reputația instituțiilor de învățământ FEG se datorează în mare parte activității desfășurate de cadrele didactice, resurse umane cu pregătire și experiență științifică și psihopedagogică de necontestat.

Curriculumul aplicat de școlile FEG în pregătirea cursanților, la toate nivelurile este elaborat de Ministerul Educației.

FEG a urmărit în funcție de profile și specializări să îmbunătățească planurile și programele de învățământ cu discipline opționale la alegerea cursanților. Astfel, la nivelul tuturor formelor de învățământ, FEG a oferit studierea intensivă a limbilor străine(Engleză, Franceză, Germană), inițierea în domeniul informaticii, educație ecologică și desfășurarea de activități extracurriculare(ateliere și cercuri școlare-în domeniul artistic și sportiv și a petrecerii timpului liber- organizarea de excursii, spectacole, etc.).

În vederea integrării cursanților FEG în sistemul educativ al UE, începând din anul 2001 s-au pus bazele parteneriatelor cu diverse școli și organizații din Spania, Suedia, Italia, Portugalia, Grecia, Danemarca, Austria, Belgia, Cipru, Germania, Turcia, Marea Britanie și Polonia.

Pentru stimularea și valorificarea performanțelor cursanților, FEG organizează anual concursuri școlare, până la nivel național, sesiuni de comunicări științifice ale cursanților și ale cadrelor didactice, activități la care sunt invitați și parteneri din învățământul de stat și privat românesc.

Nevoia formării abilităților de comunicare transnațională și dezvoltarea competențelor lingvistice impun, în strategia de dezvoltare a FEG, înființarea unui Centru de limbi străine pentru toate vârstele, cu mijloace didactice și metode adaptate învățării rapide și particularităților de vârstă a solicitanților.

Datorită prestigiului de care se bucură Fundația și având în vedere tendințele de pe piața muncii, FEG și-a definit ca element principal al strategiei de dezvoltare consolidarea și diversificarea formelor alternative de pregătire profesională a populației pe direcția învățării permanente.

Image
Prezentarea Școlii Postliceale FEG Iași


Locațiile noastre

 • Sediul Cuza-Voda
  Tel: 0232 267 805 / 0757 481 467
  Sediul Pacurari-Strada Pacurari nr.25
  Tel: 0232.256.266
  Sediul Alexandru-Soseaua Nationala nr.5
  Tel: 0232/270.684
  Sediu Bucsinescu-Strada Smardan nr.63
  Tel: 0232/224.418
  Sediu Nicolina-Strada Carpati nr.11
  Tel: 0232/272.151
 • SUBSCRIBE

  Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.