Inscriere, Admitere si Taxe

Conditii de inscriere si admitere locuri fara taxa si cu taxa

Cine se poate inscrie?

Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1 din 2011. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua – pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.

Inscrierea

Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, un dosar care va contine:

  • Diploma de studii (in copie si original)- Diploma de bacalaureat sau Certificat de absolvirea liceului
  • Foaie matricola (in copie si original)
  • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie)
  • Certificat de nastere (in copie)
  • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne)
  • Adeverinţa medicala (de la medicul de familie sau dispensarul de cartier)
  • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG)
  • Doua fotografii tip buletin

Admiterea

Se organizeaza sesiune de admitere pentru locuri fara taxa si cu taxa, invatamant de zi.

Sesiunea de admiterea pentru locuri fara taxa la specializarea Asistent Medical Generalist s-a incheiat in data de 02 septembrie 2017.  

Ocuparea locurilor fara taxa de la celelalte specializari, se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute la testul de admitere, calculate dupa urmatorul algoritm: (Ms+Mb)/2, unde: Ms – media anilor de studii si Mb – media de la examenul de bacalaureat.

TAXE

Taxa de inscriere: 50 RON

Taxa de admitere: 50 RON

Taxa de reinscriere (pentru anii II si III): 60 RON

*Pentru taxele din filialele si centrele partenere FEG va rugam sa apelati datele de contact ale acestora.

TAXE DE SCOLARIZARE ANUL I, FEG IASI

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2200 RON
ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE 2200 RON
ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 2200 RON
ANALIST PROGRAMATOR 2200 RON
COSMETICIAN 2200 RON
STILIST 2200 RON
TEHNICIAN MASEUR 2000 RON
PROIECTANT DECORATIUNI INTERIOARE 2200 RON
SECRETARIAT BIROTICA (TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE SECRETARIAT) 2000 RON
AGENT DE GESTIUNE (FINANTE CONTABILITATE) 2000 RON
FUNCTIONAR BANCAR 2000 RON
AGENT VAMAL 2200 RON
ASISTENT MANAGER 2000 RON

Atentie !

*Pentru taxele din filialele si centrele partenere FEG va rugam sa apelati datele de contact ale acestora.

 

1